Projectes

Vostè Està Aquí

concepte
mapes
catàleg

Catàleg

Art públic al Metro de Barcelona, Generatlitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 2004.

Desccarrega't el projecte Vostè Està Aquí (pdf, 572 KB)

  espai de participació pública
‘La mirada aèria proporciona una visió, que, un cop codificada i relacionada amb allò que dominem, proporciona noves informacions i, sobretot, la distància adequada per copsar els problemes a una escala diferent, més adient per a la globalització.’, Albert Garcia Espuche ‘Una realitat que vista des de qualsevol punt resultés sempre idèntica fóra un concepte absurd’, Ortega i Gasset ‘Una manera d'aproximar-se a la forma de la ciutat de cada moment històric, de copsar-ne la dimensió, els límits, les formes i les estructures, ha consistit i consisteix a prendre distància física per la mirada i, com a conseqüència, distància conceptual per a la comprensió.’, Albert Garcia Espcuhe