Projectes

Vostè Està Aquí

concepte
mapes
catàleg

Vostè Està Aquí

Els projectes del col·lectiu Turisme Tàctic tenen com a un dels seus objectius i propòsits la recuperació d'aspectes oblidats de la història d'un lloc, plantejant la reelaboració de la memòria i la història-identitat col.lectives.

Aquesta tasca de recerca i documentació es realitza a través de les entrevistes amb els testimonis o especialistes, i la consulta de diversos materials d'arxiu com publicacions, llibres, fotografies i mapes.

En aquest projecte del Metro Lleuger de Can Cuiàs a Barcelona, la nostra proposta és la construcció d'una auca on s'explica la història del barri a través dels mapes i les fotos aèries. Una mirada cronològica als mapes és una visió immediata de l'evolució dels assentaments i de les ocupacions humanes del territori.

Les imatges dels mapes i les fotos, a més de donar-nos la informació de la situació del lloc on som, esdevenen símbols per ser interpretats des de diferentes vessants, especialment ens donen una idea immediata de l'evolució urbanística, són, en definitiva, una cartografia del poder i el control del territori.

En aquesta auca però, els fets es veuen des d'un angle i escala diferent a l'habitual, especialment des de les fotos aèries que s'incorporen a la sèrie.

La realització d'una intervenció específica al barri i que serà fotografiada des de l'aire, és una proposta a concretar pels propis veïns.

  espai de participació pública
‘La mirada aèria proporciona una visió, que, un cop codificada i relacionada amb allò que dominem, proporciona noves informacions i, sobretot, la distància adequada per copsar els problemes a una escala diferent, més adient per a la globalització.’, Albert Garcia Espuche ‘Una realitat que vista des de qualsevol punt resultés sempre idèntica fóra un concepte absurd’, Ortega i Gasset ‘Una manera d'aproximar-se a la forma de la ciutat de cada moment històric, de copsar-ne la dimensió, els límits, les formes i les estructures, ha consistit i consisteix a prendre distància física per la mirada i, com a conseqüència, distància conceptual per a la comprensió.’, Albert Garcia Espcuhe