Turisme Tàctic

Des de l'any 2001 el col·lectiu Turisme Tàctic realitza intervencions a l'espai públic utilitzant el turisme com un mitjà de comunicació.
Aquestes intervencions s'han realitzat a diverses ciutats i en diferents formats –com ara el tour a peu o en autobús– combinant els mitjans audiovisuals, la ràdio, les publicacions i la performance.

Turisme Tàctic també ha dissenyat projectes d'intervencions a l'espai public amb Realitat Aumentada.

Tactical Tourism 2011: AR Route, AR Tools.
Turisme Táctic 2009 :
L'arbre de la Llibertat i altres històries
.

Desde el año 2001 el colectivo Turismo Táctico realiza intervenciones en el espacio público utilizando el turismo como un medio de comunicación.
Estas intervenciones se han realizado en varias ciudades y en diferentes formatos –como por ejemplo el tour a pie o en autobús– combinando los medios audiovisuales, la radio, las publicaciones y la performance.
Turismo Táctico también ha diseñado proyectos de intervenciones en el espacio público con Realidad Aumentada.

Tactical Tourism 2011:
AR Route, AR Tools.
Turismo Táctico 2009:
El árbol de la Libertad y otras historias.

Since year 2001 group of artists Tactical Tourism has been realising interventions in the public realm using tourism as a media.
These interventions have been carried out in diverse cities and in different formats –such as the tour on foot or by bus– combining in them audiovisual media, radio broadcasting, publications and performance.
Tactical Tourism has also designed Augmented Reality projects for the intervention of the public space.

Tactical Tourism 2011: AR Route, AR Tools.
Tactical Tourism 2009:
The tree of Liberty and other stories.

 
espai de participació pública
‘Per a què el sistema funcioni, les masses han de ser no només productores, sinó també consumidores. Això tindrà enormes repercussions socials. Pel que fa als valors és necessari que la T de treball -herència del calvinisme- desaparegui de la "têt" i es canvï per les tres S, els elements d'atracció turística: Sun, Sea, Sex.’, Revolution culturelle du temps libre et practiques touristiques, Joffre Dumazedier ‘Tàctica és l'acció calculada i determinada per l'absència d'un lloc propi. Aquesta carència del lloc propi li permet, sense dubte, la mobilitat, però li exigeix una gran capacitat d'adaptació als atzars del temps, per prendre al vol les possibilitats que ofereix l'instant.’, L’invention du quotidien, Michael de Certeau ‘El viatge és l'únic context durant el qual la gent mira al seu voltant. Quan som turistes a qualsevol lloc mirem els paisatges, i quan sovint ens aturem i ens preguntem: qui ha triat les vistes que estem mirant i com han estat construïdes per nosaltres?’, On the Beaten Track: Tourism, Art, and Place, Lucy Lippard